SFV:s kursverksamhet

Infotillfälle om stroke och afasi

06 Februari 2018, 14:00 - 16:00

Välkommen på ett infotillfälle om stroke och afasi. Föredragshållare är Peter von Koskull, initiativtagare till Stroke- och afasifonden inom SFV.

Fonden grundades 2009 och dess syfte är att sprida kunskap om stroke och afasi främst på svenska, att understöda olika former av rekreation för såväl peronser som insjuknat i stroke, och deras anhöriga, samt fortbildning av personer som i sitt arbete eller i frivilligt arbete möter strokepatienter. SFV säljer hyllnings- och minnesadresser till stöd för fonden.

Infotillfället arrangeras av Svenska Pensionärsförbundet i samarbete med SFV och Hjärnförbundet.

Ingen anmälan behövs.

(I SFV-magasinet 4/17 uppgavs felaktigt att infotillfället hålls på café Engel. Den rätta platsen är alltså café Esplanad, Norra Esplanaden 37, 00100 Helsingfors).


Kontaktperson

Plats
Café Esplanad
Norra Esplanaden 37
00100 Helsingfors