SFV:s kursverksamhet

Ansök om studiestipendium

01.02.2018 kl. 03:03
Du som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet kan ansöka om Svenska studiefondens stipendium senast 28.2.

Du kan ansöka om stipendium för studier som sker vårterminen 2018 och/eller läsåret 2018-2019. För att kunna söka ska du vara:

  • Finsk medborgare eller fast bosatt i Finland.
  • Heltidsstuderande med svenska som modersmål eller studiespråk. En sökande som inte har svenska som modersmål ska studera vid svenskspråkig läroinrättning eller svenskspråkigt utbildningsprogram samt avlägga slutexamen på svenska.
  • Heltidsstuderande utomlands i ett ämne i vilket examen överhuvudtaget inte kan avläggas i Finland.

Mer information finns på Studiefondens webbplats, där det även finns en länk till den elektroniska ansökan. Om du har frågor kan du kontakta Studiefondens ombudsman Maria Bergenwall, tfn 050-5548 800 (måndag-torsdag kl. 9.30-13), kontakt@studiefonden.fi.


Studiefonden är ett fondsamarbete om studiebidrag. SFV anslöt sig till samarbetet år 2013 och SFV:s årliga andel av de utbetalade bidragen är 100 000 euro.