Solveig von Schoultz-tävlingen 2017

Tävlingstiden tog slut den 18 april 2017 kl. 24 (poststämpel godkänns).
Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter. 
Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av augusti. 
Prisutdelning, och publicering av vinnarnamnen sker den 4 september 2017.

Läs gärna våra Frågor och svar gällande litteraturtävlingarna

Om du har frågor, kontakta kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-1210 864, camilla.nordblad@sfv.fi.


Tidigare prisvinnare