Publikationer

SFV publicerar kultur– och bildningstidskriften SFV-magasinet, årsboken SFV-kalendern och biografier i sin bokserie. SFV-medlemmarna erhåller SFV-magasinet och SFV-kalendern som medlemsförmån (15 e/år).

Använd navigeringen för att läsa mer, och för att läsa om SFV:s bibliotek och arkiv eller om studiecentralsverksamhetens Metodböcker.


Skriv för SFV-magasinet eller SFV-kalendern!

SFV-magasinet och SFV-kalendern tar gärna emot artiklar av allmänt intresse. Kontakta redaktör Rabbe Sandelin, rabbe.sandelin@sfv.fi (tel: 040-045 39 53).

Läs våra skriv- och fototips.

SFV-magasinets materialdagar 2017:
Nr 1: 20.1.2017
Nr 2: 7.4.2017
Nr 3: 8.9.2017
Nr 4: 10.11.2017